အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ မီနီဆုိးတားျပည္နယ္၊ ေမပယ္၀ုၿမိဳ ့၊ ေထရ၀ါရဗုဒၶသာသနႏုဂၢဟအသင္း၊ သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းမွ ေႏြးေထြးစြာႀကဳိဆုိပါသည္။

Saturday, October 24, 2009

ဒီဇင္ဘာလတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ မီနီဆုိးတား ၾကြေရာက္မည္

မီနီဆုိးတာျပည္နယ္၊ သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္သုိ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ ၾကြေရာက္ကာ မီနီဆုိးတားရွိ ဒကာ ဒကာမတုိ႔အား တရားဓမၼမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အေသးစိပ္ သတင္းမ်ားကုိ ေၾကညာေပးပါမည္။

Friday, June 19, 2009

Sitagu Sayadaw's USA Dhamma Talk Trip

Sitagu Sayadaw’s Trip in USA

July 9, 09 - Arrival to L.A, CA

July 11, 09, Saturday, Public Night Dhamma Talk at L.A

July 12, 09, Sunday, Arrival to Seattle, WA

July 12, 09, Sunday, Public Night Dhamma Talk at Seattle

July 13, 09, Monday, Arrival to Portland, OR

July 13, 09, Monday, Public Night Dhamma Talk at Portland

July 14, 09 Arrival to Austin, TX

July 18, 09, Saturday, Public Night Dhamma Talk at Austin

July 19, 09, Sunday, Public Night Dhamma Talk at Houston

July 20, 09 Arrival to Miramar, FL

July 21, 09, Tuesday, Public Night Dhamma Talk at Dhammaloka Vihara, Miramar, Florida

July 22, 09 Arrival to Kingston, Jamaica

July 23, 09, Thursday, Public Night Dhamma Talk at Jamaica

July 24, 09 Arrival to Baltimore, MD

July 25, 09, Saturday, Public Night Dhamma Talk at U Khin Mg Htay’s House, Silver Spring, MD

July 26, 09, Sunday, Public Night Dhamma Talk at Vejayanta Monastery, Baltimore, MD

July 27-30, 09 Arrival to Boston, New York

July 31, 09, Friday, Public Night Dhamma Talk at Masoeyein Kyaung, New York

August 1, 09 Arrival to St. Paul, MN

August 1, 09, Saturday, Public Night Dhamma Talk at Sitagu Dhamma Vihara, Maplewood, MN

August 2, 09 Arrival to L.A

August 2, 09, Sunday, Public Night Dhamma Talk at L.A, CA

August 3, 09 Monday, Return to Myanmar

Monday, June 15, 2009

Tuesday, June 9, 2009


Saturday, December 20, 2008

Dhamma Disscusion For December Holiday

ဒီဇင္ဘာ အားလပ္ရက္အတြင္း သင္တန္းဖြင့္မည္

သူေတာ္စဥ္အားလုံး မိမိတုိ႕အားလပ္ရက္အတြင္း ဘာသာေရး အသိပညာမ်ား တုိးပြားေစဖုိ႕
မိမိသိလုိသည္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းနိဳင္ပါသည္။ သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရေက်ာင္းမွ ျမတ္စြာဘုရား
၏တရားေတာ္မ်ားကုိ ျဖန္႕ေ၀ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အဘိဓမၼာသင္တန္း ႏွင့္ အသိပညာေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းမ်ားကုိ မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၅-နာရီထိ
မည္သူမဆုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း သင္ယူနိဳင္ပါသည္။

ဖုန္း -၆၅၁-၇၉၇-၃၃၁၁
- ၉၅၂-၅၄၂-၀၀၉၄
Email -nayaka2008@yahoo.com
- nayakalankara@gmail.com

Thursday, November 13, 2008

Monday, September 29, 2008

Wednesday, September 10, 2008